Bläddrar: Recab

Ioch med industri 4.0 har nya koncept och teknologier som maskininlärning, artificiell intelligens och automation utvecklats i rask takt. En av industri 4.0 huvudpelare är det som kallas ”the Internet of Things” (IoT), där datorsystem ansluter till andra enheter genom molnet. Data överförs genom ett nätverk utan mänsklig inblandning.När dessa uppkopplade enheter kan kombineras är det möjligt att samla och analysera data. Konsumenter använder molntjänster dagligen och ser dem som en självklar del av sin vardag och sitt arbete. Även i affärsvärlden tillkommer ny teknologi konstant för att öka produktivitet, eliminera felkällor och främja nästintill obegränsad uppkoppling.
Industrial Internet of Things (IIoT) – genererar uppkoppling för fabriker. Inom tillverkningsindustri så fungerar iiot på samma sätt i en industriell skala. Istället för att förmedla information mellan konsumenter eller möta mer simpla it krav, så binder iiot ihop kommunikation mellan maskiner, fabriker och hela produktionskedjor.
I vår nya hyper-uppkopplade värld ger iiot tillgång till mycket större mängder data, i betydligt högre hastigheter och mer effektivt än tidigare. Hur komplicerad en maskin än må vara så har iiot potentialen att koppla samman alla komponenter, vilket inkluderar sensorer, kameror och inbyggda datorer. Data transporteras från maskiner och återskapas i molnet, vilket gör informationen tillgänglig var som helst i världen i realtid. När bredden, djupet och granualiteten på data ökar blir maskininlärning möjligt och prestandan kan förbättras.
Operatörer kan använda iiot till att förutse när deras maskiner kommer behöva underhåll eller måste bytas ut, vilket i sin tur minskar tiden för produktionsstopp och maximerar produktiviteten. Genom att använda uppkoppling via molnet så finns en stor potential att dela information och optimera processer.
Men, som med alla större genombrott, finns det vissa utmaningar som organisationer behöver lösa.
Molntjänster har så kallade ”Open code principals”, koder fritt tillgängliga att delas, vilket vissa företag ser som en exponering för en onödig risk. Vissa organisationer är ovilliga att anta en helt molnbaserad lösning, eftersom de är oroliga att förlora kontrollen över sina data.
Det finns lösningar på detta.Vi på Recab ser som vår uppgift att förse våra kunder inom industrin med rätt hårdvara, inblick i denna nya värld av uppkoppling samt praktisk support. För att möta de utmaningar iiot medför har vi tagit vårt ansvar till att bli experter på cybersäkerhet. Vi försäkrar kunden att deras data alltid förblir säkra. Vårt utbud av tjänster och produkter täcker hela spektrumet “from edge to cloud”.
Carolin Burlin

Recab, som arbetar med industridatorer, har nyligen lanserat mSYS-3500, ett ”turnkey-system” med FPGA/CPU och m TCA.4 Open Standard. Systemet är…

Två systerbolag inom Addtechkoncernen slås samman till ett gemensamt bolag. Det är Metric Industrial och Recab Embedded Computers som tillsammans…