Bläddrar: PROWIL

Små och stora industriföretag brottas med utmaningar i den stora teknikomställning som pågår. När industrirobotar och operatörer ska samarbeta på nya sätt behöver det mänskliga perspektivet finnas med redan från start. Åtta industriföretag deltar i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att ta fram nya metoder för AI-styrning som tar hänsyn till människors förutsättningar.