Bläddrar: Parker

Parker Hannifin, leverantör av rörelse- och styrningsteknik, har lanserat trycksensorn SCPSi med IO-Link-funktionalitet som enligt leverantören är smartare än sina föregångare.

Sensorn är kompakt och tack vare IO-Link-gränssnittet går den synnerligen enkelt och snabbt att driftsätta och ställa in parametrarna. Detta innebär att data blir tillgängliga snabbare och i standardiserad form, för användning i exempelvis ERP-system.