Bläddrar: OutSystems

Den svagare konjunkturen och en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad gör att företag tvingas lägga stora resurser på att hitta och behålla kompetens. Jonas Rutström, Nordisk Partnerchef på OutSystems, har tagit fram fem strategier om hur tekniken kan hjälpa till att finna men även få kompetent personal att stanna kvar.