Bläddrar: Omnilager

Lindex investerar för framtida tillväxt och bygger ett nytt högautomatiserat omnilager. Det nya lagret kommer förse modeföretagets alla försäljningskanaler och säkerställa en effektiv distribution och lagerhantering i takt med Lindex fortsatta globala, digitala och hållbara tillväxt.

Tidigare i år stod det klart att KICKS investerar över 200 miljoner kronor i ett nytt nordiskt omnilager. Anläggningen kommer att hantera såväl varuförsörjningen till butik som kundorder för den snabbt växande e-handeln på Kicka  alla marknader; Sverige, Norge och Finland.