Bläddrar: Northvolt

Batteritillverkaren Nortvolth skriver nu historia genom att ha tagit hem ett finansieringsavtal värt dryga 50 miljarder kronor. Pengarna ska användas till att driva expansionen av Northvolt Ett, den första cirkulära gigafabriken i västvärlden.

  • ABB ska leverera elektrifieringslösningar till Revolt Ett, Northvolts nya batteriåtervinningsanläggning i Sverige
  • Anläggningen kommer på sikt att bearbeta 125 000 ton uttjänta batterier och batteriproduktionsavfall varje år, den största volymen i världen
  • Northvolt, en långsiktig partner till ABB, har som mål att koldioxidavtrycket för dess batterier ska vara cirka 90 procent lägre än nuvarande branschivåer 2030

Industrisatsningarna i Skellefteå, Luleå och Boden kräver stor inflyttning av arbetskraft och pressar lokala bostadsmarknader. Den planerade nyproduktionen tar inte tillräcklig hänsyn till vad inflyttarna efterfrågar och rörligheten i kommunerna är otillräcklig.

Just nu jobbar Northvolt för att skapa världens grönaste litiumjonbatteri, vilket är ett avgörande delmål för att kunna elektrifiera både industrin och fordonsflottan. Med nya processer och tekniker kommer nya behov, och i detta fall är kompetensförsörjningen en av dem. Något som Northvolt ska prata om på årets Scanautomatic.