Bläddrar: Myrspoven

SISAB, Schneider Electric och Myrspoven har ett långtgående samarbete sedan starten 2018 som omfattar drygt 125 av SISAB:s skolor och förskolor med AI optimering. Sedan dess har SISAB sänkt energianvändningen med närmare 3 GWh, vilket motsvarar sparade kostnader på drygt 3,5 miljoner kronor.