Bläddrar: Midroc

Efter 21 framgångsrika år lämnar Jonas Bergmark på egen begäran jobbet som VD för Granitor Systems AB (tidigare Midroc Automation) och ersätts av Joel Lybert. Joel Lybert kommer senast från VD-uppdraget på Zander & Ingeström. Han har, förutom sin internationella erfarenhet, mer än 20 års erfarenhet på den svenska marknaden.

IT Automation är inriktat på it- och automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser. Företaget har också egna produkter för att digitalisera och effektivisera informationsflödena i produktionen. Huvudkontoret ligger i Malmö och kunderna finns främst i Skandinavien.