Bläddrar: Mättekniker

Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och på Zeiss Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar man på många sätt en roll för att den mättekniska kompetensen i Sverige ska hålla en hög internationell nivå.