Bläddrar: Maskinsäkerhet

Det har skett en ökad medvetenhet kring säkerhetsfrågor inom maskinindustrin. Schmersal är ett av de företag som erbjuder utbildningar, som känner av den ökade efterfrågan av maskinsäkerhetsutbildningar. Magnus Lundberg , expert inom maskinsäkerhet på Schmersal, guidar oss genom den utveckling som företagets utbildnings-avdelning tec.nicum befinner sig i.

SMC lanserar en ny kontrollenhet med STO-funktionalitet (Safe Torque Off) och SS1-t (Safe stop 1 time) för stegmotorkontroll i säkerhetskretsar designade enligt rådande ISO/IEC-standarder. Kan kombineras med batterilös absolut-enkoder för kortare cykeltider och enklare återstart efter spänningsbortfall.