Bläddrar: Maskininlärning

Beckhoff lanserar nya funktioner i sin programsvit Twincat 3, speciellt inriktade på maskininlärning för alla områden inom automatisering.Grundkonceptet för maskininlärning är att de önskade algoritmerna lärs in genom processdata i exempelform. På detta sätt kan kraftfulla modeller tränas och därmed uppnå bättre och effektivare lösningar. Inom automatiseringstekniken öppnar det upp för nya möjligheter och optimeringspotential inom exempelvis förutseende underhåll och processtyrning, anomalidetektering, kollaborativa robotar, automatiserad kvalitetskontroll och maskinoptimering.