Bläddrar: Mälardalens Industrial Technology Center

Vi befinner oss i ett teknikskifte där bilar elektrifieras och samhället digitaliseras. Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle på många sätt. Vi har gått från att använda papper och penna till att ha tillgång till oändliga mängder information på våra datorer och mobila enheter.