Bläddrar: Lutze

Lütze kommer med en ny uppdaterad design av sin elektroniska säkring men kommer ha kvar samma artikelnummer som innan. Detta är alltså en ny version som ersätter föregångaren men båda kommer vara kompatibla med varandra.