Bläddrar: Löner

Enligt den senaste branschstatistiken från Sveriges Ingenjörer ligger lönerna inom den svenska basindustrin under genomsnittet, medan ingenjörslönerna är högst inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. För att locka nödvändig kompetens krävs högre löner, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Årslönerna för ingenjörer i Danmark är cirka 200 000 kronor högre än i Sverige, efter skatt, och på drygt tio år har antalet svenska ingenjörer som pendlar till jobb i Danmark fördubblats. Kombinationen av högre löner i Danmark, pådrivet av en svag krona, och möjligheten till distansarbete utgör en dubbelsmocka mot Sveriges kompetensförsörjning.