Bläddrar: LKAB

Kanske upplever man att det är ett tåg som går men som har en lite oklar destination, men det är som mer och mer står klart för dig är att om du står kvar blir du just kvar. Emedan ditt jobb eller verksamhet inte blir kvar i nuvarande form.

Det svenska elsystemet står inför stora förändringar. Priset på förnybar elproduktion faller snabbt, elbehovet i samhället ökar kraftigt och näringslivet och samhället i stort behöver bättre underlag för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Därför lanseras nu ett nytt initiativ backat av tunga näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor och akademin.

Sandvik har erhållit en stor order från det svenska gruvbolaget LKAB avseende leverans av automatiserade lastare för användning i Kirunagruvan i norra Sverige, världens största underjordsgruva för järnmalm.

Industrisatsningarna i Skellefteå, Luleå och Boden kräver stor inflyttning av arbetskraft och pressar lokala bostadsmarknader. Den planerade nyproduktionen tar inte tillräcklig hänsyn till vad inflyttarna efterfrågar och rörligheten i kommunerna är otillräcklig.

Karriärföretagen har genomfört en omröstning bland Young Professionals  om vilka arbetsgivare som är mest attraktiva och spännande  bland  de företag som utsetts till Karriärföretag 2022. Drygt 300 Young Professionals deltog i omröstningen som genomfördes  under Maj till Juli 2022. Så här röstade civilingenjörer som tagit en examen under de senaste fyra åren:

Robothunden Spot fortsätter att bryta ny mark på LKAB. Ett av många användningsområden är räddningsuppdrag, vid till exempel rökutveckling under jord, rapporterar LKAB.
– Nästa steg är att koppla upp Spot på LKAB:s nätverk. Då kan roboten arbeta på distans, säger Nikolaos Petropoulos, förste forskningsingenjör vid avdelningen för Teknik- och processutveckling på LKAB.

I projektet SUM (Sustainable Underground Mining) arbetar man för att effektivisera processer, utveckla nya och mer högförädlade produkter samt mer…