Bläddrar: Krönika

Kanske upplever man att det är ett tåg som går men som har en lite oklar destination, men det är som mer och mer står klart för dig är att om du står kvar blir du just kvar. Emedan ditt jobb eller verksamhet inte blir kvar i nuvarande form.

Snabb digitalisering är fokus för många företag, och allt fler litar på att tekniken ska hjälpa till att sköta deras affärer. Men växande it-miljöer med dynamiska infrastrukturer, applikationer och lösningar är sammanflätade och komplexa. Detta gör det svårt för CIO:er och CTO:er att hålla koll på prestanda, upprätthålla säkerheten och åtgärda problem

Medan teknikutvecklingen går i rasande fart så håller kompetensförsörjningen inte samma tempo. För oss inom industrin finns det flera saker att ta tag i, bland annat beträffande kompetensöverföring och till vem som kompetensen ska föras över. Och varför använder vi bara 50 procent av våra resurser?