Bläddrar: Komponenter

Belastningen på de globala leveranskedjorna fortsätter, från halvledarbrist till arbetskraft och tillgång till utrustning, allt förvärrat av det osäkra läget i världen. Men genom samarbete har Universal Robots ändå lyckats leverera sina cobotar inom normal ledtid.

Weidmüller driver på utvecklingen av smarta komponenter som till exempel IoT Gateway 30. Multifunktionsgatewayen är det logiska tillskottet till deras portfölj. Den etablerar anslutningen från sensorn till molnet. Genom att ta fram och förbehandla maskindata, kan driftskostnaderna hållas låga, eftersom varje meddelande som skickas kostar pengar.
Om data samlas in eller bara skickas på händelsedriven basis minimerar detta den ansträngning som krävs för att utbyta information.
Tack vare mobil anslutning kan gatewayen användas var som helst, oavsett befintlig infrastruktur. Weidmüller använder den framtidssäkra 4G LTE-standarden.