Bläddrar: Kista Business Network

Många svenska företag brottas med akut materialbrist eller riskerar att hamna där inom kort. Det påverkar inte bara leverantörer utan spiller nu också över i underleverantörsleden. Nu öppnas en internationell hjälp som ger stöd under månaderna framåt.

Svensk Industriförening – Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell Help-Desk står i centrum för att hjälpa medlemsföretagen.