Bläddrar: Kamic Group

KAMIC Group har genom sitt dotterbolag, Sincotron Holding AB, förvärvat samtliga aktier i det tyska företaget SmartRep GmbH. Företaget har köpts av dess verkställande direktörer, Rudolf Niebling och Andreas Keller, via sina bolag.

Genom sitt brittiska dotterbolage ETAL Ltd. har KAMIC Group förvärvat samtliga aktier från säljarna Nigel Godwin, verkställande direktör för AGW Electronics, samt Tony Godwin, Anette Godwin och Sara Boulton.

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Mastervolt Sweden AB (MVS). MVS erbjuder strömförsörjningssystem för miljöer och applikationer med höga krav på driftsäkerhet.