Bläddrar: Kajsa Ryttberg Wallgren

Industri 4.0 har varit på agendan ett bra tag nu, men verkligheten ligger långt bort från det som dagligen fyller våra digitala flöden.

När jag besöker kunder upplever jag att många fortfarande saknar mycket av grundförutsättningarna för att ens vara i närheten av Industri 4.0.

Operatören Anna börjar sitt skift hos läkemedelsproducenten där hon ansvarar för materialflödena i processrum A. Hon går in på materiallagret, hämtar hinken med etiketten ”tablettpressmaskin A”, går upp på trappan för att komma upp de cirka två meter som krävs för att kunna hälla pulvret i tratten ovanpå den i övrigt helautomatiska tablettpressmaskinen. Hon tar av locket, nyser till av dammet och tömmer hinken. Nysandes tar hon trappan ned igen, halkar till men lyckas parera ett fall. Nere igen så trycker hon på start. När tablettpressmaskinen har gjort sitt, flödar vita tabletter ur maskinen och landar i en behållare på golvet. Anna försluter behållaren och lämnar över den till nästa steg i processen; det helautomatiska förpackningssystemet.

Anna är en fiktiv person, men hennes situation är något som vi upplever som vanligt förekommande inom industrin. Dagligen hjälper vi våra kunder att konvertera manuella delflöden till automatiska med hjälp av vakuumbaserad transportteknik. När det gäller Annas situation ovan så kan både inflödet (pulvret) och utflödet (färdiga tabletter) lösas via semi- (konventionell lösning) eller helautomatiska vakuumtransportsystem (styrd av maskininlärning), där den mänskliga interaktionen blir minimal eftersom systemet anpassar sig självt efter luftfuktighet samt materialets densitet och liknande. Genom att gå från ett manuellt flöde till ett automatiskt, etableras grundförutsättningen för att generera relevanta data och sammankoppla helheten. I just Annas fall leder det även till minskad exponering för damm, samt reducerar säkerhets-, och ergonomiska risker kopplade till hennes manuella hantering av materialet. Resultatet blir ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö.

De nästkommande åren kommer att handla mycket om hur manuella delflöden kan göras om till automatiska, generera relevanta data och kopplas samman in i en helhet med fokus på att optimera totaliteten snarare än varje ö. Det kommer att handla om uppgradering av semi-automatiska flöden till helautomatiska lösningar baserad på minimal fysisk interaktion med människan. Inte förrän det sker kan vi på riktigt prata om Industri 4.0 och vilken potential det faktiskt inbringar till processindustrin. Det kokar ner till att förstå och investera i sin svagaste manuella länk – för det är just denna som stoppar er som företag att nå hela potentialen av industri 4.0.

Kajsa Ryttberg Wallgren