Bläddrar: Jernkontoret

Jernkontoret har nyligen lanserat en ny basutbildning om digitalisering inom järn – och stålindustrin.

Utbildningen är egenutvecklad och syftar till att höja kunskapsnivån om digitalisering, öka intresset för ny teknik och generera utveckling genom medskapande. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.