Bläddrar: IRB 6

Under de första tio åren på ASEA/ABB Robotics hade du rollen som teknikchef. Du var med då världens första elektriska mikroprocessorstyrda industrirobot, IRB 6, såg dagens ljus.
Du är också den enda nu levande medlemmen från den tidens ledningsgrupp.