Bläddrar: International Federation of Robotics

Kina leder återhämtningen efter pandemin, rapporterar International Federation of Robotics, IFR.

Antalet sålda industrirobotar ökade med 19 procent redan under värsta pandemi-året 2020. Antalet var 167 000. Av dessa hade 123 000 robotar importerats till Kina, främsta leverantörslandet var Japan.