Bläddrar: International Federation of Robotics

Bara fantasin sätter gränser. Automatisering av industrin går framåt och försäljningen av robotar ökar, vilket bland annat IFR statistik för 2021 visar. Universal Robots ser en tillväxt på 30 procent under de två första kvartalen 2022 jämfört med första halvåret 2021. Och behovet av automationslösningar ökar hela tiden.

Kina leder återhämtningen efter pandemin, rapporterar International Federation of Robotics, IFR.

Antalet sålda industrirobotar ökade med 19 procent redan under värsta pandemi-året 2020. Antalet var 167 000. Av dessa hade 123 000 robotar importerats till Kina, främsta leverantörslandet var Japan.