Bläddrar: Industri 4.0

1712 lade Thomas Newcomen grunden för det industriella maskineriet genom att uppfinna den effektiva ångmaskinen. En uppfinning som inte bara pumpade vatten från gruvor utan som också skulle bli startskottet för den första industriella revolutionen. Nu, över trehundra år senare, står vi mitt i den fjärde industriella revolutionen – Tillverkning 4.0.

Ioch med industri 4.0 har nya koncept och teknologier som maskininlärning, artificiell intelligens och automation utvecklats i rask takt. En av industri 4.0 huvudpelare är det som kallas ”the Internet of Things” (IoT), där datorsystem ansluter till andra enheter genom molnet. Data överförs genom ett nätverk utan mänsklig inblandning.När dessa uppkopplade enheter kan kombineras är det möjligt att samla och analysera data. Konsumenter använder molntjänster dagligen och ser dem som en självklar del av sin vardag och sitt arbete. Även i affärsvärlden tillkommer ny teknologi konstant för att öka produktivitet, eliminera felkällor och främja nästintill obegränsad uppkoppling.
Industrial Internet of Things (IIoT) – genererar uppkoppling för fabriker. Inom tillverkningsindustri så fungerar iiot på samma sätt i en industriell skala. Istället för att förmedla information mellan konsumenter eller möta mer simpla it krav, så binder iiot ihop kommunikation mellan maskiner, fabriker och hela produktionskedjor.
I vår nya hyper-uppkopplade värld ger iiot tillgång till mycket större mängder data, i betydligt högre hastigheter och mer effektivt än tidigare. Hur komplicerad en maskin än må vara så har iiot potentialen att koppla samman alla komponenter, vilket inkluderar sensorer, kameror och inbyggda datorer. Data transporteras från maskiner och återskapas i molnet, vilket gör informationen tillgänglig var som helst i världen i realtid. När bredden, djupet och granualiteten på data ökar blir maskininlärning möjligt och prestandan kan förbättras.
Operatörer kan använda iiot till att förutse när deras maskiner kommer behöva underhåll eller måste bytas ut, vilket i sin tur minskar tiden för produktionsstopp och maximerar produktiviteten. Genom att använda uppkoppling via molnet så finns en stor potential att dela information och optimera processer.
Men, som med alla större genombrott, finns det vissa utmaningar som organisationer behöver lösa.
Molntjänster har så kallade ”Open code principals”, koder fritt tillgängliga att delas, vilket vissa företag ser som en exponering för en onödig risk. Vissa organisationer är ovilliga att anta en helt molnbaserad lösning, eftersom de är oroliga att förlora kontrollen över sina data.
Det finns lösningar på detta.Vi på Recab ser som vår uppgift att förse våra kunder inom industrin med rätt hårdvara, inblick i denna nya värld av uppkoppling samt praktisk support. För att möta de utmaningar iiot medför har vi tagit vårt ansvar till att bli experter på cybersäkerhet. Vi försäkrar kunden att deras data alltid förblir säkra. Vårt utbud av tjänster och produkter täcker hela spektrumet “from edge to cloud”.
Carolin Burlin

Industri 4.0 har varit på agendan ett bra tag nu, men verkligheten ligger långt bort från det som dagligen fyller våra digitala flöden.

När jag besöker kunder upplever jag att många fortfarande saknar mycket av grundförutsättningarna för att ens vara i närheten av Industri 4.0.

Operatören Anna börjar sitt skift hos läkemedelsproducenten där hon ansvarar för materialflödena i processrum A. Hon går in på materiallagret, hämtar hinken med etiketten ”tablettpressmaskin A”, går upp på trappan för att komma upp de cirka två meter som krävs för att kunna hälla pulvret i tratten ovanpå den i övrigt helautomatiska tablettpressmaskinen. Hon tar av locket, nyser till av dammet och tömmer hinken. Nysandes tar hon trappan ned igen, halkar till men lyckas parera ett fall. Nere igen så trycker hon på start. När tablettpressmaskinen har gjort sitt, flödar vita tabletter ur maskinen och landar i en behållare på golvet. Anna försluter behållaren och lämnar över den till nästa steg i processen; det helautomatiska förpackningssystemet.

Anna är en fiktiv person, men hennes situation är något som vi upplever som vanligt förekommande inom industrin. Dagligen hjälper vi våra kunder att konvertera manuella delflöden till automatiska med hjälp av vakuumbaserad transportteknik. När det gäller Annas situation ovan så kan både inflödet (pulvret) och utflödet (färdiga tabletter) lösas via semi- (konventionell lösning) eller helautomatiska vakuumtransportsystem (styrd av maskininlärning), där den mänskliga interaktionen blir minimal eftersom systemet anpassar sig självt efter luftfuktighet samt materialets densitet och liknande. Genom att gå från ett manuellt flöde till ett automatiskt, etableras grundförutsättningen för att generera relevanta data och sammankoppla helheten. I just Annas fall leder det även till minskad exponering för damm, samt reducerar säkerhets-, och ergonomiska risker kopplade till hennes manuella hantering av materialet. Resultatet blir ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö.

De nästkommande åren kommer att handla mycket om hur manuella delflöden kan göras om till automatiska, generera relevanta data och kopplas samman in i en helhet med fokus på att optimera totaliteten snarare än varje ö. Det kommer att handla om uppgradering av semi-automatiska flöden till helautomatiska lösningar baserad på minimal fysisk interaktion med människan. Inte förrän det sker kan vi på riktigt prata om Industri 4.0 och vilken potential det faktiskt inbringar till processindustrin. Det kokar ner till att förstå och investera i sin svagaste manuella länk – för det är just denna som stoppar er som företag att nå hela potentialen av industri 4.0.

Kajsa Ryttberg Wallgren