Bläddrar: Ilme

Överföring av ren och torr tryckluft tillämpade på automatisering kräver specifika egenskaper och förhållanden inklusive mekaniska komponenters motstånd och kompakthet, båda grundläggande egenheter av pneumatikmoduler som gör det möjligt att maximera effektiviteten och anslutningssystemens hållbarhet.

Den stigande globala energiförbrukningen, som drivs av ökad efterfrågan på effektiva elnät och regelbunden lasthantering, samt den växande populariteten för hybrid- och elfordon, har skapat ett ökat behov av mer effektiva och kompakta system och utrustningar.

Mer teknik betyder fler kablar. Samtidigt behöver industrin anslutningslösningar som kan anslutas på kortare tid i de minsta utrymmena.

Redaktionsrådet för tidningen Automation startades för ett år sedan. Under det gångna året har medlemmarna i redaktionsrådet bidragit med värdefulla inputs och synpunkter i arbetet med att utveckla tidningen innehåll. Här är en kort presentation av redaktionsrådet som sitter kvar även under nästa år.

Lättviktskonstruktion är en av vår tids nyckelfrågor. Förutom att metaller ersätts med lättare material, inkluderar lättviktskonstruktion även kombinationen av olika material för att matcha deras fördelar.

Den kombinerade CXC-serien från Ilme är en ny lösning för förbättrad prestanda. Insatserna med ström- och hjälpkontakter har försetts med en crimpanslutning och är perfekt för vindkraftsapplikationer, automatisering och installationer som kräver kontaktdon. Med en säker och pålitlig anslutning, vibrationssäkerhet och ett bra strömtätsförhållande minskar också monteringsutrymmet. Finns i två olika versioner: CXC 4/2 med 4 poler 80A, 380 V+ 2 poler 16A 400 V och CXC 4/8 med 4 poler 80A, 400 V + 8 poler 16A, 230/400 V. Serien är fullt kompatibel och utbytbar med e befintliga skruvanslutningarna CX 4/2 och CX 4/8.

lme lanserar en ny IP68 MGK2AP25-anslutningsbox med lock som är utformad för att ta emot och förenkla inkopplingen av två…