Bläddrar: Igus

Igus har försett sitt e-kedjesystem E4.1 med nya rullande länkar. Det gör det lättare för användare att växla över från glidande till rullande kedjor.