Bläddrar: IFS

Sommaren har traditionellt inneburit semestertider och lågsäsong i produktionen för många tillverkningsföretag, vilket har gett möjlighet för nödvändiga revisionsstopp. Att som företag inom exempelvis tillverkningsindustri eller energisektorn ibland helt stoppa verksamheten krävs för att kunna utföra underhåll, uppdateringar och ombyggnation.