Bläddrar: Husqvarna Group

Husqvarna Group har nu öppnat upp sitt nya automatiserade logistikcenter i Stigamo. Bandet som symboliserade starten på den helautomatiserade distributionscentralen klipptes nu i veckan. Det nya logistikcentret blir Husqvarna Groups nav för distribution av reservdelar runt om i världen.

Karriärföretagen har genomfört en omröstning bland Young Professionals  om vilka arbetsgivare som är mest attraktiva och spännande  bland  de företag som utsetts till Karriärföretag 2022. Drygt 300 Young Professionals deltog i omröstningen som genomfördes  under Maj till Juli 2022. Så här röstade civilingenjörer som tagit en examen under de senaste fyra åren:

Husqvarna Group och Etteplan fortsätter sitt framgångsrika outsourcingsamarbete inom teknisk information med fokus på digitalisering och användarcentrerat innehåll. Avtalet är en förlängning av ett befintligt samarbete som inleddes 2015 när Husqvarna Group outsourcade produktion och underhåll av all sin tekniska information till Etteplan för samtliga produkter och varumärken. Under denna period har Etteplan implementerat globala processer och lösningar för att ytterligare förbättra produktiviteten och kvaliteten på den tekniska informationen. Outsourcingsamarbetet har varit framgångsrikt och resulterat i avsevärda kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan men även i större enhetlighet och digitalisering inom Husqvarna-koncernen.
Etteplan