Bläddrar: Högskolan Väst

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

Högskolan Västs forskare har utvecklat additiv tillverkning med laser och tråd för ett helt nytt material; duplext rostfritt stål. Teknologin har med framgång testats för tillverkning av en komponent hos Alfa Laval. Inom några år kan tekniken vara mogen för skarp industriproduktion.