Bläddrar: Högskolan Väst

Små och stora industriföretag brottas med utmaningar i den stora teknikomställning som pågår. När industrirobotar och operatörer ska samarbeta på nya sätt behöver det mänskliga perspektivet finnas med redan från start. Åtta industriföretag deltar i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att ta fram nya metoder för AI-styrning som tar hänsyn till människors förutsättningar.

Digitaliseringen förändrar allas arbetsuppgifter inom industrin. SKF i Göteborg investerar i kompetensutveckling för sina operatörer. En skräddarsydd uppdragsutbildning har nyligen avslutats och med stor sannolikhet startar en ny omgång nästa vår.

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

Högskolan Västs forskare har utvecklat additiv tillverkning med laser och tråd för ett helt nytt material; duplext rostfritt stål. Teknologin har med framgång testats för tillverkning av en komponent hos Alfa Laval. Inom några år kan tekniken vara mogen för skarp industriproduktion.