Bläddrar: Hemtext

Hemtex tar sitt nya lager, på 25 000 kvadratmeter i Borås, i drift under våren. Samtidigt kommer företaget att frångå den 3PL-lösning man tidigare använt sig av och satsar istället på automation för att kunna köra all logistik i egen regi.