Bläddrar: HBK Sverige

Implementering av komplexa processer

Fler och fler företag fokuserar på digitalisering för att öka effektiviteten i sin industriella produktion. Målet är att i framtiden använda sensorer, decentraliserade styrenheter och IT för att övervaka och styra även komplexa produktionsprocesser mer eller mindre i realtid.

Detta ökar insynen i sekvenserna och minskar lagringskostnaderna eftersom material just-in-sequence kan beställas och bearbetas. Samtidigt blir processerna mer flexibla, så att produktionen av allt från små batchstorlekar till enskilda delar (batchstorlek ett) därmed blir ekonomiskt lönsam. Tillverkare av kundanpassade produkter kan ändra och anpassa sin produktionsprocess mycket enklare och snabbare med hjälp av konceptet “Plug and Produce”.