Bläddrar: Halvledare

Belastningen på de globala leveranskedjorna fortsätter, från halvledarbrist till arbetskraft och tillgång till utrustning, allt förvärrat av det osäkra läget i världen. Men genom samarbete har Universal Robots ändå lyckats leverera sina cobotar inom normal ledtid.

Stiftelsen för Strategisk Forskning avsätter 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle.

Den europeiska kommissionen har lagt ett förslag om att satsa 43 miljarder euro till produktion och utveckling av halvledare. Tanken är att Europa ska öka sin förmåga att bli självförsörjande på halvledare i syfte att öka motståndskraften mot framtida kriser. Svenskt Näringsliv ser att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen och öka den politiska styrningen av näringslivet.

Elektronikjätten Sony bygger, tillsammans med Taiwanesiska TSMC, ett ny stor fabrik för tillverkning av halvledare. Sony investerar drygt fyra miljarder kronor i det nya delägda bolaget.