Bläddrar: H2 Green Steel

  • Ökning av ägarandelen ett tredje bidrag till de gemensamma satsningarna, tillsammans med strategiskt teknikpartnerskap och inköpsavtal
  • Schaeffler ökar ägarandelen i H2 Green Steel till 100 miljoner euro
  • Användningen av stål producerat av H2 Green Steel minskar CO2-utsläppen med upp till 80 procent jämfört med konventionellt stål
  • Grönt stål: avgörande för dekarbonisering av försörjningskedjan

Industrisatsningarna i Skellefteå, Luleå och Boden kräver stor inflyttning av arbetskraft och pressar lokala bostadsmarknader. Den planerade nyproduktionen tar inte tillräcklig hänsyn till vad inflyttarna efterfrågar och rörligheten i kommunerna är otillräcklig.