Bläddrar: Gruvdrift

Epiroc, en produktivitetsoch hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har slutfört förvärvet av CR, en Australienbaserad leverantör av avancerade markbrytande verktyg (ground engaging tools – GET) och relaterade digitala lösningar främst för gruvindustrin.