Bläddrar: Frontway

Anders Nilsson, vd på FrontWay AB, har under flera år jobbat med att utveckla ett eget AI-system. Han vill belysa vikten av att utnyttja simuleringsverktyg. Genom att integrera simuleringsverktyg med AI system kan företag göra stora kostnadsbesparingar.