Bläddrar: Flexqube

FlexQubes patentansökan avseende bolagets unika AMR-system (”Autonomous Mobile Robot”), FlexQube Navigator, kommer att beviljas i Kina. Utöver detta har FlexQube även fått besked om att ytterligare ett patent för Navigator AMR kommer att beviljas i USA, vilket ytterligare breddar konceptets skyddsomfång på FlexQubes viktigaste och största marknad.