Bläddrar: Find My Factory

Find My Factory är en plattform som sänker tröskeln för företag att flytta hem sin produktion från utlandet. Genom att koppla samman företag med lokala tillverkare och leverantörer hjälper plattformen till att hitta såväl kostnadseffektiva som pålitliga produktionsalternativ