Bläddrar: Fabrik

Prebona har påbörjat uppbyggandet av nya produktionslinjer i en fabrikslokal i Simrishamn för tillverkning av bolagets produkter. Produktionen i den nya anläggningen väntas starta under första kvartalet 2024.

Vår värld befinner sig mitt i en betydande utveckling av det sätt på vilket vi tillverkar och producerar varor. Denna omvälvande period kallas den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0. Industry 4.0 är en trend mot automatisering och datautbyte inom tillverkningsteknik och arbetssätt som omfattar artificiell intelligens (AI), databehandling i molnkanten och anslutningsmöjligheter.

Ett drygt år efter branden har Polarbröd byggt klart etapp ett av det nya bageriet i Älvsbyn. Nu tar bolaget nästa stora steg på sin väg tillbaka. I dag börjar medarbetarna som är på plats sedan i oktober att påbörja tester och provbak med den nya utrustningen.

 

Alfa Laval har nyligen öppnat en helt ny produktionsanläggning i San Bonifacio, Italien för produktion av lödda värmeväxlare. Den nya fabriken är en avancerad anläggning som innefattar områden för både Forskning & Utveckling och utbildning av kunder. Den kommer att leverera värmeväxlare främst till kunder i Europa.