Bläddrar: Etteplan

Husqvarna Group och Etteplan fortsätter sitt framgångsrika outsourcingsamarbete inom teknisk information med fokus på digitalisering och användarcentrerat innehåll. Avtalet är en förlängning av ett befintligt samarbete som inleddes 2015 när Husqvarna Group outsourcade produktion och underhåll av all sin tekniska information till Etteplan för samtliga produkter och varumärken. Under denna period har Etteplan implementerat globala processer och lösningar för att ytterligare förbättra produktiviteten och kvaliteten på den tekniska informationen. Outsourcingsamarbetet har varit framgångsrikt och resulterat i avsevärda kostnadsbesparingar, förbättrad kvalitet, minskad miljöpåverkan men även i större enhetlighet och digitalisering inom Husqvarna-koncernen.
Etteplan