Bläddrar: Energi

Elbrist och föränderliga elpriser skapar ett osäkerhet läge inför den kommande vintern. Samtidigt växer Stockholm så det knakar, och tillväxten ställer allt högre krav på elnätet och elproduktionen. Här spelar de lokala kraftvärmeverken en viktig roll.

En ny serie energimätare – EM500-serien har lanserats av Carlo Gavazzi. Serien består av EM530 för trafo och EM540 för direktmätning. Energimätarna som mäter med hög noggrannhet är kompakta och användarvänliga. Mätningar visas in en tydlig display och energi presenteras med en upplösning av en Wh. 

Carlo Gavazzi lanserar EM24 W1 en elmätare för montage på DIN-skena med integrerad trådlös M-Bus. Med de europeiska standarderna EN13757-3 och EN13757-4 ska trådlösa M-Bus-enheter från olika leverantörer kunna samverka. Med den flexibilitet som tillåts till vissa parametrar inom dessa standarder resulterar dock i att funktionen inte alltid kan garanteras. Av denna anledning finns OMS (Open Metering Group) som är en intressegrupp och sammanslutning av företag för de som verkar inom området för debiteringsmätning.

Carlo Gavazzi lanserar en uppdatering av sitt innovativa koncept med kommunicerbara solid state reläer, NRG-system.
Detta innebär att samma kommunikationsinterface (controller NGRC, till vänster på bilden) både kan läsa ut data via Modbus RTU i realtid, ge diagnostikinformation samt att solid state reläerna även aktivt kan styras. Nytt är att Carlo Gavazzi nu också har släppt en controller för Profibus, NGRC-PN, samt en controller för Ethernet/IP, NGRC-EIP, vilka båda fungerar som ovan och mot samma reläer.

Två nya moduler från Carlo Gavazzi ger möjlighet till trådlös kommunikation via det standardiserade IIoT-protokollet lora. Där installation av kabel för kommunikation blir för komplex, kostsam eller tidskrävande passar ett trådlöst kommunikationsgränssnitt. UWP-A ger LORA-kommunikation åt Gavazzis energimätare med RS485. Den är flexibel och möjliggör insamling av mätdata via lokalt LORA-nät eller publika lorawan. UWP-M används i andra änden tillsammans med UWP 3.0, företagets lösning för insamling, presentation och loggning av mätvärden. UWP-M skapar ett lokalt LORA-nätverk som inte kräver någon operatör eller medför abonnemangskostnader.