Bläddrar: Elfa Distrelect

Johanna Hjärne har varit en del av Elfa Distrelecs team sedan 2014 och har sedan dess blivit försäljningschef ansvarig för den Nordeuropeiska regionen. I en omfattande diskussion förklarar Johanna hur Elfa Distrelec etablerade sig i norden, hur marknaden skiljer sig från andra europeiska regioner och vilka utmaningar deras kunder står inför under 2023.