Bläddrar: Driftwind

Koncernen Spin Growth med bolag som Tromb, Substorm, Cloudspin och Driftwind rapporterar en fortsatt stark utveckling avseende uppdrag och nya medarbetare. Med 115 anställda, en tillväxt på 48%, motsvarande 40 nyanställningar har möjligheten att driva digital effektivisering och skapa mer lönsamma kundbolag tagits till en ny nivå.