Bläddrar: Cybersäkerhet

Advenica har fått ett forskningsuppdrag inom ett forskningsprojekt kallat ”Stöd till Forskning och Teknik Kryptologiska funktioner” från en svensk kund inom offentlig sektor. Uppdraget kommer att ske under 2023.

Ny teknik ger nya möjligheter att ta itu med CUI-problemet direkt.

Trisense AS har utvecklat en IIoT-sensor som tar itu med detta genom att övervaka rörledningarnas skick. Lösningen är skalbar för stora installationer.