Bläddrar: Cybersäkerhet

En rapport från cybersäkerhetsföretaget Splunk Inc. avslöjar de betydande ekonomiska effekterna av digitala driftavbrott för världens största företag. Enligt undersökningen, utförd tillsammans med Oxford Economics, uppgår den årliga kostnaden för oplanerade driftstopp till 400 miljarder dollar, motsvarande nio procent av de stora företagens vinst.

En färsk rapport från cybersäkerhetsföretaget Armis avslöjar en dramatisk ökning av globala attackförsök, som mer än fördubblades under 2023 med en ökning på 104 procent. Tillverkningsindustrin, en av de mest kritiska sektorerna, upplevde en ökning  på 165 procent av attackförsök, vilket signalerar en alarmerande utveckling.

2023 var ett år med rekordmånga hackerattacker. Och 2024 har knappast börjat bättre, speciellt inte i Sverige där attacken mot TietoEvry överskuggar det mesta vi hittills upplevt. För IT-säkerhetsansvariga blir den viktigaste uppgiften i år att upprätthålla ett pålitligt skydd och samtidigt bemöta alla nya typer av attacker, skriver Jesper Olsen, CESO på Palo Alto Networks i Norden. Här ser han framåt och ger sina bästa råd om aktuella cybersäkerhetsfrågor.

Det är självklart att cybersäkerhet är en ledningsfråga, men det gäller att inte krångla till det. Skala bort tekniken så återstår ett antal tydliga ansvarsfrågor för vd och styrelse att ta till sig, skriver Åsa Edner, Sverigechef på Palo Alto Networks.

Inuit presenterar en analys av cybersäkerhetshoten som riktar sig mot tillverkningsindustrin. Rapporten är framtagen av Inuits leverantör Trustwave och analyserar branschspecifika hot och risker, och ger verksamheter praktiska insikter och praktiska tips på säkerhetsstrategier för att stärka sitt cyberförsvar.

Advenica har fått ett forskningsuppdrag inom ett forskningsprojekt kallat ”Stöd till Forskning och Teknik Kryptologiska funktioner” från en svensk kund inom offentlig sektor. Uppdraget kommer att ske under 2023.

Ny teknik ger nya möjligheter att ta itu med CUI-problemet direkt.

Trisense AS har utvecklat en IIoT-sensor som tar itu med detta genom att övervaka rörledningarnas skick. Lösningen är skalbar för stora installationer.