Bläddrar: Cyberattack

En färsk rapport från cybersäkerhetsföretaget Armis avslöjar en dramatisk ökning av globala attackförsök, som mer än fördubblades under 2023 med en ökning på 104 procent. Tillverkningsindustrin, en av de mest kritiska sektorerna, upplevde en ökning  på 165 procent av attackförsök, vilket signalerar en alarmerande utveckling.