Bläddrar: Congatec

Realtidskapabla 5G-celler med integrerade randservrar utgör en nyckelteknologi för att möjliggöra en digital transformation som öppnar upp för en hel mängd nya möjligheter för applikationer inom IIoT, Industry 4.0 och kritiska infrastrukturer.