Bläddrar: Cadett Elsa

KABGRAF III är en helt ny funktion utvecklad från grunden för generering av externa förbindningsscheman. Den utgör tredje generationens KABGRAF i cadett ELSA. Den andra generationen (KABGRAF II) är fortfarande tillgänglig i programvaran av kompatibilitetsskäl.

R42 är den mest omfattande uppdateringen av cadett ELSA under de senaste 20 åren. Inte sedan cadett ELSA 7.0 år 2002 har så stora förändringar gjorts.