Bläddrar: Cadett Elsa R42

R42 är den mest omfattande uppdateringen av cadett ELSA under de senaste 20 åren. Inte sedan cadett ELSA 7.0 år 2002 har så stora förändringar gjorts.