Bläddrar: Blastr Green Steel

Det norska företaget Blastr Green Steel planerar etablering av ett grönt stålverk med integrerad väteproduktionsanläggning i Inkoo, Finland. Blastr har ingått en skriftlig avsiktsförklaring med det nordiska energiföretaget Fortum, vilket ger Blastr exklusiva rättigheter att nyttja ett befintligt industriområde i Inkoo.