Bläddrar: Binder-connector

Processindustrins sensorteknik utsätts ofta för fuktiga, aggressiva miljöer. I exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustrin, men även i medicinska tillämpningar, är det därför ofta nödvändigt att skydda vissa komponenter mot korrosion.