Bläddrar: Automationshjälpen

Branschorganisationen Swira är bekymrade över bristande politiska initiativ för att öka konkurrenskraften bland svenska små- och medelstora industriföretag. Statlig hjälp i form av långsiktiga strategier och konkreta åtgärder för att främja automatisering är av stor vikt för att svensk industri inte ska halka efter.